dima
  • 2019

    MEISJES OP HET PAARD. Als kind liep ik tijdens de Ros Beiaard ommegang door de straten van Dendermonde. Naast het paard, al huppelend, aan de hand van mijn grootvader. Dit prachtig stukje cultureel erfgoed raast, in aanloop van 20 mei 2020, als een gek door mijn aderen. Fier en tot tranen toe ontroerd deel te zijn van deze traditie. Ons paard. Onze geschiedenis. Wij, Dendermondenaren. Echter vond ik het toen als kind en nu nog steeds, teleurstellend dat alleen vier opeenvolgende broers, geboren in Dendermonde, het paard mogen berijden. De traditie wil het zo. De geschiedenis bewijst nochtans dat Dendermonde bij elke ommegang wel enkele vernieuwingen doorvoert. Aan het scenario van de ommegang of bijvoorbeeld aan de androgene reus Indiaan. Reus Indiaan was oorspronkelijk een reuzin, vermoedelijk naar beeltenis van een 17de -eeuwse jachtgodin. (lees: Dendermonde, van ros tot reus, 2010, uitgegeven door het stadsbestuur) In de loop der jaren is ze van geslacht en rol veranderd naar gelang het belang van de toenmalige omstandigheden. Zo werd ze bijvoorbeeld rond 1801 tot “den zwarten Mooriaen” gedoopt. Het hoofd heeft vandaag nog altijd uitgesproken vrouwelijke trekken, oorbellen en een halssnoer. We zijn allemaal figuranten in de sage van Ros Beiaard. Zowel het publiek als de cast. Een historisch verhaal dat ons samenbrengt. Ook zussen kunnen verkleed gaan als de vier Heemskinderen: Writsaert, Adelaert, Ritsaert en Reinout. Het paard speelt de hoofdrol en dat zou met deze rechtzetting niet in het gedrang komen. Dendermonde zit in een pool-positie om een krachtige boodschap de wereld in te sturen. Een van verbondenheid, eenheid en gelijkheid. Als kunstenaar tracht ik in mijn oeuvre een sterk vrouwbeeld neer te zetten. Wars van haar ideaalbeeld en objectivering wil ik haar kracht, sensualiteit en emotionaliteit vormgeven. De vrouw is vandaag in opmars. Net nu moeder aarde haar laatste adem ver uitblaast. Ik breng in mijn werk hulde aan vrouwelijke kracht. Gelijkheid haar vaandel. Eenheid haar doel. Aan het schilderij over het paard wordt nu nog verder gewerkt en zal tijdens de ommegang in 2020 te bezichtigen zijn op een openbare plaats in Dendermonde.